Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

Opendata sets

Inhoud

Klik op één van onderstaande links om direct naar de gewenste dataset te springen
Dataset 1:  Rijksbegrotingsstaten
Dataset 1b:  Rijkssaldibalans 2015
Dataset 2:  Subsidieoverzichten
Dataset 3:  Agentschappen in Beeld
Dataset 4a: Budgettaire tabellen
Dataset 4b: Budgettaire tabellen SZA
Dataset 4c: Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
Dataset 4d: Historische groeiontwikkeling
Dataset 5:  Overzicht van belasting en premie ontvangsten
Dataset 6:  Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
Dataset 7:  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
Dataset 8:  ICT-uitgaven
Dataset 9:  ZBO's in beeld
Dataset 10:  ESR uitgaven en ontvangsten

 • Dataset 1: Rijksbegrotingsstaten
  Dataset Beschrijving
  Begrotingsstaten van het Rijk Een overzicht van uitgaven,verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen
  Downloads&Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Begrotingsstaten CSV september 2016
  MJN 2017 Bijlage 9:Horizontale toelichting bij MJN 2017 Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 10:Verticale toelichting toelichting bij MJN 2017 Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 11:Toelichting op de belasting ontvangsten Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 14:Overzicht interventies t.b.v. de financiële sector Excel, ODS september 2016
  MJN 2016 Bijlage 13:Overzicht interventies t.b.v. de financiële sector Excel, ODS september 2015
  Miljoenennota 2014 Excel, ODS september 2014
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2015 in xml-formaat .7z (xml) mei 2016
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2015 Excel, ODS mei 2016
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2014 Excel, ODS mei 2015
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2013 Excel, ODS september 2014
  Horizontale en Verticale Toelichting bij de begrotingen 2015 Excel, ODS september 2014
  Dataset 1b: Rijkssaldibalans 2015 in xml formaat
  Dataset Beschrijving
  A Rijkssaldibalans 2015 in xml formaat
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Rijkssaldibalans 2015 in xml formaat .7z (xml) mei 2016
  Dataset 2: Subsidieoverzichten
  Dataset Beschrijving
  Subsidieoverzichten Overzicht van subsidie(-regelingen), subsidieontvangers en de daarbij behorende bedragen, per artikel van de departementale begrotingen.
  Downloads & Bronnen Subsidies 2015
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2016
  Buitenlandse Zaken ExcelODS mei 2016
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ExcelODS mei 2016
  Defensie ExcelODS mei 2016
  Economische Zaken ExcelODS mei 2016
  Financiën ExcelODS mei 2016
  Infrastructuur en Milieu ExcelODS mei 2016
  Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2016
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ExcelODS mei 2016
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid ExcelODS mei 2016
  Veiligheid en Justitie ExcelODS mei 2016
  Volksgezondheid Welzijn en Sport ExcelODS mei 2016
  Wonen en Rijksdienst ExcelODS mei 2016
  Downloads & Bronnen Subsidies 2014
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2015
  Buitenlandse Zaken ExcelODS mei 2015
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ExcelODS mei 2015
  Defensie ExcelODS mei 2015
  Economische Zaken ExcelODS mei 2015
  Financiën ExcelODS mei 2015
  Infrastructuur en Milieu ExcelODS mei 2015
  Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2015
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ExcelODS mei 2015
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid ExcelODS mei 2015
  Veiligheid en Justitie ExcelODS mei 2015
  Volksgezondheid Welzijn en Sport ExcelODS juli 2015
  Wonen en Rijksdienst ExcelODS mei 2016
  Subsidies 2013
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst Excel, ODS mei 2014
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Excel, ODS mei 2014
  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Excel, ODS mei 2014
  Financiën Excel, ODS mei 2014
  Infrastructuur en Milieu Excel, ODS mei 2014
  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Excel, ODS mei 2014
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid Excel, ODS mei 2014
  Veiligheid en Justitie Excel, ODS mei 2014
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport Excel, ODS mei 2014

  Dataset 3: Agentschappen in Beeld
  Dataset Beschrijving
  Agentschappen in Beeld Informatie over omzet agentschappen, fte's in meerjarig verband
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Agentschappen in Beeld Excel, ODS mei 2016

  Dataset 4a: Budgettaire tabellen
  Dataset Beschrijving
  A Budgettaire tabellen Rijksbegroting
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Budgettaire tabellen OWB 2017 Excel, ODS september 2016
  Budgettaire tabellen JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Budgettaire tabellen OWB 2016 Excel, ODS september 2015
  Budgettaire tabellen Excel, ODS september 2014
  Toelichting op budgettaire tabellen ODT september 2014

  Dataset 4b: Budgettaire tabel SZA
  Dataset Beschrijving
  B Budgettaire tabel SZA
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Budgettaire tabel SZA 2017 Excel, ODS september 2016
  Budgettaire tabel SZA JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Budgettaire tabel SZA 2016 Excel, ODS september 2015
  Budgettaire tabel SZA 2015 Excel, ODS september 2014
  Dataset 4c: Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
  Dataset Beschrijving
  C Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Financieel beeld zorg 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg ZVW 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg WLZ 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg ZVW JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg WLZ JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg 2016 Excel, ODS september 2015
  Financieel beeld zorg ZVW 2016 Excel, ODS september 2015
  Financieel beeld zorg WLZ 2016 Excel, ODS september 2015
  Dataset 4d: Historische groeiontwikkeling
  Dataset Beschrijving
  D Historische groeiontwikkeling
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Overzicht 1 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overhevelingen Excel, ODS september 2016
  Overzicht 2 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.xlsx Excel, ODS september 2016
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2017 Excel, ODS september 2016
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2017 Excel, ODS september 2016
  Dataset 5: Overzicht van belasting en premie ontvangsten
  Dataset Beschrijving
  Belasting en premie ontvangsten Overzicht van belasting en premie ontvangsten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2015 ExcelODS mei 2016
  Raming van belasting en premie ontvangsten over 2016 ExcelODS september 2015
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2014 ExcelODS mei 2015
  Dataset 6: Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
  Dataset Beschrijving
  A Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger ExcelODS mei 2016
  Toelichting op bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger ODT mei 2015
  Dataset 7: Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
  Dataset Beschrijving
  A Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten ExcelODS mei 2016
  Toelichting uitsplitsing apparaat in kostensoorten ODS mei 2015
  Dataset 8: ICT-uitgaven
  Dataset Beschrijving
  Nader inzicht in ICT-uitgaven
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  ICT-uitgaven ExcelODS mei 2016
  Dataset 9: ZBO's in beeld
  Dataset Beschrijving
  Informatie over omzet en fte's van zbo's
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  ZBO's in beeld ExcelODS mei 2016
  Dataset 10: ESR uitgaven en ontvangsten t/m december 2015
  Dataset Beschrijving
  ESR uitgaven en ontvangsten t/m december 2015
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  ESR uitgaven en ontvangsten t/m december 2015 .7z (xml); mei 2016

  Over dit package
  Auteur()
  MaintainerMinisterie van Financiën, DG Rijksbegroting
  (begrotingopinternet@minfin.nl)
  Versie 
  LicentieCreative Commons CC Zero license