Direct naar (in deze pagina): inhoud, zoekveld of menu.

De laatste stukken, data en visualisaties staan vanaf nu altijd op:www.rijksfinancien.nl

Opendata sets

Inhoud

Klik op één van onderstaande links om direct naar de gewenste dataset te springen
Dataset 1:  Rijksbegrotingsstaten
Dataset 1b:  Rijkssaldibalans
Dataset 2:  Subsidieoverzichten
Dataset 3:  Agentschappen in Beeld
Dataset 4a: Budgettaire tabellen
Dataset 4b: Budgettaire tabellen SZA
Dataset 4c: Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
Dataset 4d: Historische groeiontwikkeling
Dataset 5:  Overzicht van belasting en premie ontvangsten
Dataset 6:  Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
Dataset 7:  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
Dataset 8:  ICT-uitgaven
Dataset 9:  ZBO‘s in beeld
Dataset 10:  ESR uitgaven en ontvangsten
Dataset 11:  Garanties 2016
Dataset 12:  Bijdrage agentschappen
Dataset 13:  Bijdrage aan ZBO‘s-Rwt‘s
Dataset 14:  Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
Dataset 15:  Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
Dataset 16:  Bijdrage sociale fondsen
Dataset 17:  Leningen
Dataset 18:  Fiscale regelingen
Dataset 19:  Bekostigingen
Dataset 20:  Inkomensoverdrachten
Dataset 21:  Instrumenten

 • Dataset 1: Rijksbegrotingsstaten
  Dataset Beschrijving
  Begrotingsstaten van het Rijk Een overzicht van uitgaven,verplichtingen en ontvangsten per artikel van de departementale begrotingen
  Downloads&Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Rijksbegrotingsstaten 2020 Excel, ODS mei 2021
  Rijksrekening 2020 Excel, ODS mei 2021
  Rijksbegrotingsstaten 2021 Excel, ODS sep 2020
  Rijksrekening 2019 Excel, ODS mei 2020
  Begrotingsstaten 2019 Excel, ODS mei 2020
  Begrotingsstaten 2019 Excel, ODS november 2019
  Rijksrekening 2018 Excel, ODS mei 2019
  Begrotingsstaten 2018 Excel, ODS mei 2019
  Rijksrekening Ontvangsten 2017 Excel, ODS mei 2018
  Rijksrekening Uitgaven 2017 Excel, ODS mei 2018
  Begrotingsstaten CSV september 2018
  MJN 2017 Bijlage 9:Horizontale toelichting bij MJN 2017 Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 10:Verticale toelichting toelichting bij MJN 2017 Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 11:Toelichting op de belasting ontvangsten Excel, ODS september 2016
  MJN 2017 Bijlage 14:Overzicht interventies t.b.v. de financiële sector Excel, ODS september 2016
  MJN 2016 Bijlage 13:Overzicht interventies t.b.v. de financiële sector Excel, ODS september 2015
  Miljoenennota 2014 Excel, ODS september 2014
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2015 in xml-formaat .7z (xml) mei 2016
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2015 Excel, ODS mei 2016
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2014 Excel, ODS mei 2015
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2013 Excel, ODS september 2014
  Horizontale en Verticale Toelichting bij de begrotingen 2015 Excel, ODS september 2014
  Dataset 1b: Rijkssaldibalans
  Dataset Beschrijving
  A Rijkssaldibalans
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Rijkssaldibalans 2019 Excel, ODS mei 2020
  Rijkssaldibalans 2018 ExcelODS mei 2019
  Rijkssaldibalans 2017 ExcelODS mei 2018
  Rijksrekening Uitgaven en Ontvangsten 2016 xml mei 2017
  Rijkssaldibalans 2015 in xml formaat .7z (xml) mei 2016
  Dataset 2: Subsidieoverzichten
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Subsidieoverzichten Overzicht van subsidie(-regelingen),subsidieontvangers en de daarbij behorende bedragen, per artikel van de departementale begrotingen.
  Downloads & Bronnen Subsidies 2018
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Subsidies 2018 alle departementen ExcelODS mei 2019
  Downloads & Bronnen Subsidies 2017
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Subsidies 2017 alle departementen ExcelODS mei 2018
  Downloads & Bronnen Subsidies 2016
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2017
  Buitenlandse Zaken ExcelODS mei 2017
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ExcelODS mei 2017
  Defensie ExcelODS mei 2017
  Economische Zaken ExcelODS mei 2017
  Financiën ExcelODS mei 2017
  Infrastructuur en Milieu ExcelODS mei 2017
  Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2017
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ExcelODS mei 2017
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid ExcelODS mei 2017
  Veiligheid en Justitie ExcelODS mei 2017
  Volksgezondheid Welzijn en Sport ExcelODS mei 2017
  Wonen en Rijksdienst ExcelODS mei 2017
  Downloads & Bronnen Subsidies 2015
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2016
  Buitenlandse Zaken ExcelODS mei 2016
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ExcelODS mei 2016
  Defensie ExcelODS mei 2016
  Economische Zaken ExcelODS mei 2016
  Financiën ExcelODS mei 2016
  Infrastructuur en Milieu ExcelODS mei 2016
  Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2016
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ExcelODS mei 2016
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid ExcelODS mei 2016
  Veiligheid en Justitie ExcelODS mei 2016
  Volksgezondheid Welzijn en Sport ExcelODS mei 2016
  Wonen en Rijksdienst ExcelODS mei 2016
  Downloads & Bronnen Subsidies 2014
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2015
  Buitenlandse Zaken ExcelODS mei 2015
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ExcelODS mei 2015
  Defensie ExcelODS mei 2015
  Economische Zaken ExcelODS mei 2015
  Financiën ExcelODS mei 2015
  Infrastructuur en Milieu ExcelODS mei 2015
  Koninkrijksrelaties ExcelODS mei 2015
  Onderwijs Cultuur en Wetenschappen ExcelODS mei 2015
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid ExcelODS mei 2015
  Veiligheid en Justitie ExcelODS mei 2015
  Volksgezondheid Welzijn en Sport ExcelODS juli 2015
  Wonen en Rijksdienst ExcelODS mei 2016
  Subsidies 2013
  Omschrijving Formaat             Laatste update 
  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Wonen en Rijksdienst Excel, ODS mei 2014
  Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Excel, ODS mei 2014
  Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Excel, ODS mei 2014
  Financiën Excel, ODS mei 2014
  Infrastructuur en Milieu Excel, ODS mei 2014
  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Excel, ODS mei 2014
  Sociale Zaken en Werkgelegenheid Excel, ODS mei 2014
  Veiligheid en Justitie Excel, ODS mei 2014
  Volksgezondheid, Welzijn en Sport Excel, ODS mei 2014

  Dataset 3: Agentschappen in Beeld
  Dataset Beschrijving
  Agentschappen in Beeld Informatie over omzet agentschappen, fte's in meerjarig verband
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Agentschappen in Beeld Excel, ODS mei 2021
  Baten- lastenstaat agentschappen Excel ODS mei 2020

  Dataset 4a: Budgettaire tabellen
  Dataset Beschrijving
  A Budgettaire tabellen Rijksbegroting
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Budgettaire tabellen 2e suppletoire 2020 Excel, ODS december 2020
  Budgettaire tabellen OWB 2021 Excel, ODS september 2020
  Budgettaire tabellen JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Budgettaire tabellen 2e suppletoire 2019 Excel, ODS november 2019
  Budgettaire tabellen OWB 2020 Excel, ODS september 2019
  Budgettaire tabellen 1e suppletoire 2018 Excel, ODS mei 2019
  Budgettaire tabellen JV 2018 Excel, ODS mei 2019
  Budgettaire tabellen 2e suppletoire 2018 Excel, ODS december 2018
  Budgettaire tabellen OWB 2019 Excel, ODS september 2018
  Budgettaire tabellen 1e suppletoire 2017 Excel, ODS mei 2018
  Budgettaire tabellen JV 2017 Excel, ODS mei 2018
  Budgettaire tabellen OWB 2018 Excel, ODS september 2017
  Budgettaire tabellen JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Budgettaire tabellen OWB 2017 Excel, ODS september 2016
  Budgettaire tabellen JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Budgettaire tabellen OWB 2016 Excel, ODS september 2015
  Budgettaire tabellen Excel, ODS september 2014
  Toelichting op budgettaire tabellen ODT september 2014

  Dataset 4b: Budgettaire tabel SZA
  Dataset Beschrijving
  B Budgettaire tabel SZA
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Budgettaire tabel SZA 2020 Excel, ODS mei 2021
  Budgettaire tabel SZA 2019 Excel, ODS september 2018
  Budgettaire tabel SZA 2018 Excel, ODS september 2017
  Budgettaire tabel SZA JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Budgettaire tabel SZA 2017 Excel, ODS september 2016
  Budgettaire tabel SZA JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Budgettaire tabel SZA 2016 Excel, ODS september 2015
  Budgettaire tabel SZA 2015 Excel, ODS september 2014
  Dataset 4c: Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
  Dataset Beschrijving
  C Budgettaire tabellen Financieel Beeld Zorg
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2021 Excel, ODS sep 2020
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2021 Excel, ODS sep 2020
  Verdiepingshoofdstuk Wlz, 1e suppletoire 2020 Excel, ODS mei 2020
  Verdiepingshoofdstuk Zvw, 1e suppletoire 2020 Excel, ODS mei 2020
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Financieel beeld zorg 2020 Excel, ODS september 2019
  Financieel beeld zorg ZVW 2020 Excel, ODS september 2019
  Financieel beeld zorg WLZ 2020 Excel, ODS september 2019
  Financieel beeld zorg 2018 Excel, ODS mei 2019
  Financieel beeld zorg ZVW 2018 Excel, ODS mei 2019
  Financieel beeld zorg WLZ 2018 Excel, ODS mei 2019
  Financieel beeld zorg 2019 Excel, ODS sep 2018
  Financieel beeld zorg ZVW 2019 Excel, ODS sep 2018
  Financieel beeld zorg WLZ 2019 Excel, ODS sep 2018
  Financieel beeld zorg JV 2017 Excel, ODS mei 2018
  Financieel beeld zorg ZVW JV 2017 Excel, ODS mei 2018
  Financieel beeld zorg JV WLZ 2017 Excel, ODS mei 2018
  Financieel beeld zorg 2018 Excel, ODS september 2017
  Financieel beeld zorg ZVW 2018 Excel, ODS september 2017
  Financieel beeld zorg WLZ 2018 Excel, ODS september 2017
  Financieel beeld zorg JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Financieel beeld zorg ZVW JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Financieel beeld zorg WLZ JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Financieel beeld zorg 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg ZVW 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg WLZ 2017 Excel, ODS september 2016
  Financieel beeld zorg JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg ZVW JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg WLZ JV 2015 Excel, ODS mei 2016
  Financieel beeld zorg 2016 Excel, ODS september 2015
  Financieel beeld zorg ZVW 2016 Excel, ODS september 2015
  Financieel beeld zorg WLZ 2016 Excel, ODS september 2015
  Dataset 4d: Historische groeiontwikkeling
  Dataset Beschrijving
  D Historische groeiontwikkeling
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Overzicht 1 Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven JV 2020 Excel, ODS mei 2021
  Overzicht 2 Gecorrigeerde groei zorguitgaven JV 2020 Excel, ODS mei 2021
  Overzicht 3 Gecorrigeerde groei zorguitgaven JV 2020 Excel, ODS mei 2021
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw JV 2020 Excel, ODS mei 2021
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz JV 2020 Excel, ODS mei 2021
  Overzicht 1 Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024 stand OW 2021 Excel, ODS sep 2020
  Overzicht 2 Gecorrigeerde groei zorguitgaven 1997-2024 stand OW 2021 Excel, ODS sep 2020
  Overzicht 3 Gecorrigeerde groei zorguitgaven 2017-2021 stand OW 2021 Excel, ODS sep 2020
  Overzicht 1 Niet gecorrigeerde groei zorguitgaven stand JV2019 Excel, ODS mei 2020
  Overzicht 2 Gecorrigeerde groei zorguitgaven stand JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Overzicht 3 Gecorrigeerde groei zorguitgaven stand JV 2019 Excel, ODS mei 2020
  Overzicht 1 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overhevelingen Excel, ODS september 2019
  Overzicht 2 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.xlsx Excel, ODS september 2019
  Overzicht 3 Gecorrigeerde groei zorguitgaven 2017-2022 stand OW 2019 Excel, ODS september 2019
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2019 Excel, ODS september 2019
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2019 Excel, ODS september 2019
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overheveling JV 2018 Excel, ODS mei 2019
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overheveling JV 2018 Excel, ODS mei 2019
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw JV 2018 Excel, ODS mei 2019
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz JV 2018 Excel, ODS mei 2019
  Overzicht 1 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overhevelingen Excel, ODS september 2018
  Overzicht 2 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.xlsx Excel, ODS september 2018
  Overzicht 3 Gecorrigeerde groei zorguitgaven 2017-2022 stand OW 2019 Excel, ODS september 2018
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2019 Excel, ODS september 2018
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2019 Excel, ODS september 2018
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overheveling JV 2017 Excel, ODS mei 2018
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overheveling JV 2017 Excel, ODS mei 2018
  Overzicht 1 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overhevelingen Excel, ODS september 2017
  Overzicht 2 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.xlsx Excel, ODS september 2017
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2018 Excel, ODS september 2017
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2018 Excel, ODS september 2017
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overheveling JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overheveling JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  De Zvw-uitgaven en -ontvangsten per sector 2013-2016 JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  De Wlz-uitgaven en -ontvangsten per sector 2013-2016 JV 2016 Excel, ODS mei 2017
  Overzicht 1 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven niet gecorrigeerd voor overhevelingen Excel, ODS september 2016
  Overzicht 2 Historische groeiontwikkeling van de zorguitgaven gecorrigeerd voor overhevelingen.xlsx Excel, ODS september 2016
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Zvw OW 2017 Excel, ODS september 2016
  Uitgebreide verdiepingsbijlage Wlz OW 2017 Excel, ODS september 2016
  Dataset 5: Overzicht van belasting en premie ontvangsten
  Dataset Beschrijving
  Belasting en premie ontvangsten Overzicht van belasting en premie ontvangsten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2021 ExcelODS sep 2020
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2018 ExcelODS mei 2019
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2016 ExcelODS mei 2017
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2015 ExcelODS mei 2016
  Raming van belasting en premie ontvangsten over 2016 ExcelODS september 2015
  Overzicht van belasting en premie ontvangsten over 2014 ExcelODS mei 2015
  Dataset 6: Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  A Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage medeoverheden 2017 ExcelODS mei 2018
  Bijdrage medeoverheden 2016 ExcelODS mei 2017
  Bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger ExcelODS mei 2016
  Toelichting op bijdragen aan medeoverheden uitgesplitst naar ontvanger ODT mei 2015
  Dataset 7: Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
  Dataset Beschrijving
  A Uitsplitsing apparaat in kostensoorten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2020 ExcelODS mei 2021
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2019 ExcelODS mei 2020
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2018 ExcelODS mei 2019
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2017 ExcelODS mei 2018
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten 2016 ExcelODS mei 2017
  Uitsplitsing apparaat in kostensoorten ExcelODS mei 2016
  Toelichting uitsplitsing apparaat in kostensoorten ODS mei 2015
  Dataset 8: ICT-uitgaven
  Dataset Beschrijving
  Nader inzicht in ICT-uitgaven
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  ICT-uitgaven over 2020 ExcelODS mei 2021
  ICT-uitgaven over 2019 ExcelODS mei 2020
  ICT-uitgaven over 2018 ExcelODS mei 2019
  ICT-uitgaven over 2017 ExcelODS mei 2018
  ICT-uitgaven over 2016 ExcelODS juli 2017
  ICT-uitgaven over 2015 ExcelODS mei 2016
  Dataset 9: ZBO‘s in beeld
  Dataset Beschrijving
  Informatie over omzet en fte‘s van zbo‘s
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  ZBO‘s in beeld ExcelODS mei 2021
  ZBO‘s in beeld ExcelODS mei 2020
  ZBO‘s in beeld ExcelODS mei 2019
  Dataset 10: ESR uitgaven en ontvangsten
  Dataset Beschrijving
  ESR uitgaven en ontvangsten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Uitgaven en ontvangsten ESR 2019 ExcelODS mei 2020
  Uitgaven en ontvangsten ESR 2018 ExcelODS mei 2019
  Uitgaven ESR 2017 ExcelODS mei 2018
  Ontvangsten ESR 2017 ExcelODS mei 2018
  Ontvangsten ESR 2016 xml; mei 2017
  Uitgaven ESR 2016 xml; mei 2017
  ESR uitgaven en ontvangsten t/m december 2015 .7z (xml); mei 2016
  Dataset 11: Garanties
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Garanties
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Garanties 2017 ExcelODS mei 2018
  Dataset 12: Bijdrage agentschappen
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bijdrage agentschappen
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage agentschappen 2017 ExcelODS mei 2018
  Dataset 13: Bijdrage aan ZBO‘s-Rwt‘s
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bijdrage aan ZBO‘s-Rwt‘s
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage aan ZBO‘s-Rwt‘s 2017 ExcelODS mei 2018
  Dataset 14:Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bijdrage aan (inter)nationale organisaties
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage aan (inter)nationale org. 2017 ExcelODS mei 2018
  Bijdrage aan (inter)nationale org. 2016 ExcelODS mei 2017
  Dataset 15:Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bijdrage andere begrotingshoofdstukken
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage andere begr.hoofdst. 2017 ExcelODS mei 2018
  Bijdrage andere begr.hoofdst. 2016 ExcelODS mei 2017
  Dataset 16:Bijdrage sociale fondsen
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bijdrage sociale fondsen
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bijdrage sociale fondsen 2017 ExcelODS mei 2018
  Bijdrage sociale fondsen 2016 ExcelODS mei 2017
  Dataset 17:Leningen
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Leningen
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Leningen 2017 ExcelODS mei 2018
  Leningen 2016 ExcelODS mei 2017
  Dataset 18:Fiscale regelingen
  Dataset Beschrijving
  Fiscale regelingen Fiscale regelingen periode 2013-2018 en 2017-2018
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Fiscale regelingen JV 2019 ExcelODS mei 2020
  Fiscale regelingen RB 2020 ExcelODS september 2019
  Fiscale regelingen RB 2019 ExcelODS september 2018
  Fiscale regelingen JV 2017 ExcelODS mei 2018
  Fiscale regelingen RB 2018 ExcelODS september 2017
  Dataset 19:Bekostigingen
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Bekostigingen Bekostigingen
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Bekostigingen 2017 ExcelODS mei 2018
  Dataset 20:Inkomensoverdrachten
  (Deze dataset is vervangen door Dataset 21–Instrumenten. Daar vindt u de ontvangers voor alle instrumenten in één overzicht.)
  Dataset Beschrijving
  Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Inkomensoverdrachten 2017 ExcelODS mei 2018
  Dataset 21:Instrumenten
  Dataset Beschrijving
  Instrumenten Vanaf 2019 vervangt deze dataset de datasets 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, en 20
  Downloads & Bronnen
  Omschrijving Formaat             Laatste update
  Instrumenten 2019 ExcelODS mei 2020
  Instrumenten 2018 ExcelODS mei 2019

  Over dit package
  Auteur()
  MaintainerMinisterie van Financiën, DG Rijksbegroting
  (begrotingopinternet@minfin.nl)
  Versie 
  LicentieCreative Commons CC Zero license